Прехранбена Индустрија

Различни производи изработени од INOX AISI 304 и 316 кои се користат во прехранбената индустрија.