Цевководи

Цевководи се цевки кои пренесуваат течности како што се нафта, нафтени производи и природен гас. Rostfrei Major Inox прави конструкции од овие цевки со висок квалитет.