Мешалица за Супи

октомври 1, 2020 Rostfrei Major Inox

Мешалица за Супи

Опис:

Противструјна мешалка (со или без дупли плашт за загревање и термичка изолација) изработена од не’рѓосувачки челик AISI 304 наменета за мешање на ситнозрнести и прашкасти материи при изработка на супи, пудинзи, брашно со адитиви во прехранбената индустрија, губрива и адитиви во хемиската индустрија. Погонувана од мотор редуктор со променлив број на вртежи со цел постигнување на саканата брзина на мешање. Со испуст на долната страна поврзан со пнеуматика за автоматско отварање и затварање.

, , , , , ,