Термална Изолација

Термална изолација се користи за изолација на цистерни, машини, канали, како и дупликатори.