Ладење

За ладење на производи, постојат различни видови цистерни, како и машини.