Кутер

Два типа на универзални машини УМ – Кутер како што се УМ 60 и УМ 200.