Загревање

Загревање како и ладење директно во работниот волумен.