Транспортна Трака

Многу машини имаат транспортна трака како составен дел.