Фармацевтска Индустрија

Универзални машини, како и цевководи, кои се користат во фармацевтска индустрија.