Цевководи

Цевководи изведени од цевки арматура од не’рѓосувачки хром никелов аустенитен челик AISI 304 како и AISI 316.