Центрифугална Пумпа

Центрифугална пумпа е дел од некои производствени машини, исто така изработена од висококвалитетен INOX AISI 304.