Наливна Станица

октомври 1, 2020 Rostfrei Major Inox

Наливна Станица

Опис:

Наливна Станица изработена од висококвалитетен не’рѓосувачки челик AISI 316 наменета за употреба во кисели средини. Наменета е за полнење на веќе наполнетите тегли со зеленчук со течност за конзервирање пред пастеризација. Наливната станица е опремена со бескрајна чланкаста трака за транспорт на тегли погонувана од мотор редуктор со променлива брзина, наливката се точи во теглите по природен пат, а вишокот се враќа со центрифугална пумпа во дупликаторот за наливка.

Карактеристики:

  • Подесувачки ногари
  • Бескрајна чланкаста трака за транспорт на тегли
  • Мотор редуктор со променлива брзина за погон на чланкастата трака
  • Погонско и тркало за затегање на чланкастата трака
  • Примарно корито
  • Секундарно корито
  • Тотален испуст пеперутка вентил
  • Испуст за чистење
  • Перфорирана цевка
  • Центрифугална пумпа
, , , , , , ,