Волуменски Дозатори

Волуменски дозатори за ситно-зрнести, крупно-зрнести и растресити материи, за пастозни и течни материи, како и стисливи и прашкасти материи.