Пожавест Дозатор

септември 30, 2020
септември 30, 2020 Rostfrei Major Inox

Пожавест Дозатор

Опис:

Волуменски дозатори за ситно-зрнести, крупно-зрнести и растресити материи, за пастозни и течни материи, и стисливи и прашкасти материи. Мешач за прашкасти, ситно-зрнести и растресити материи.

На барање на купувачот се испорачува и дополнителна опрема, како што се спирален транспортер за внесување на материјалот до корпата, транспортерот за превоз на пакуваниот производ и слично. Ракувањето со машината е лесно, а преминувањето од еден во друг начин на пакување е многу брзо и едноставно. Заштитата во работата е обезбедена со тоа што сите електрични елементи работат на напон од 42 V , и не постои можност од струен удар. Приклучниот напон е 220 V, потрошувачката е 1,5 KW, а приклучокот на воздух е 5 mp / min . со проток од 250 l /минута.

, , , , , , , ,