Вертикална Монтажа

Изменувач на топлина за вертикална монтажа, како што е цевен изменувач на топлина.