УМ 200

Вашиот производ целосно заштитен од загадување има висок квалитет како и подолг рок на траење.