Транспорт

Дополнителна опрема, како што е транспортер за транспорт на пакуваниот производ.