ТИГ

Компанијата е специјализирана за изведување на цевководи во прехранбената, хемиската и фармацевтската индустрија.