Суров Материјал

Готов производ од суров материјал во еден циклус, во една машина.