Струен Удар

Електричните елементи работат на напон од 42 V така што не постои можност од струен удар.