Шери пиперчиња

AMP 7200 и AMP 11000 LONG – Автоматска Машина за Отсеменување на Пиперки.