Автоматска машина за отсеменување на пиперки

октомври 19, 2021 Rostfrei Major Inox

AMP 7200 и AMP 11000 LONG – Автоматска Машина за Отсеменување на Пиперки

Модел AMP 7200
7200 пиперки / час

AMP 7200 | 2-ца работници

Куртовска капија, гамба,
шери пиперчиња, како и слични на овие

Модел AMP 11000 LONG
11520 пиперки / час

AMP 11000 | 4-ца работници

, , , , ,