Сад за Чоколадирање

Сад за чоколадирање опремен со систем вентилатори така што може да го изнесува воздухот во садот.