Пумпа

Хоризонтални цистерни изведени како неизолирани и изолирани, исто така поврзани со цевководи и пумпа.