Наливка

Наливка се користи во дупликатори, исто така изработена од киселоотпорен не’рѓосувачки челик со квалитет AISI 316.