Млечна Индустрија

Млечна индустрија користи разни дупликатори, како што е дупликатор со мешач.