Барабан

Погонски барабан како и барабан за затегање на гумената трака.