PVC трака

PVC трака со валци за лесно движење на теглите, исто така се користи во прехранбената индустрија.