Канал

Котловска постројка за максимално искористување на топлината од издувните гасовите, исто така изработен од INOX AISI 316.