Автоматска Пакувачка

Автоматската пакувачка е многу компактна универзална машина, исто така дел од производствената индустрија.