INOX ВИСОКО КВАЛИТЕТНА ОПРЕМА

НИЕ ПРАВИМЕ ИНОВАЦИИ

Што Правиме

За Нас

Rostfrei Major Inox е компанија специјализирана за INOX материјали и производство на процесна опрема за прехранбената, хемиската и фармацевтската индустрија.
Програмата за производство на ROSTFREI MAJOR INOX одговара на барањата на прехранбената, хемиската и фармацевтската индустрија.
Од 1995 година, компанијата произведува висококвалитетна опрема од не’рѓосувачки челик.

НИЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ

Различни видови опрема за индустриско производство: разменувачи на топлина, цистерни, цевки, ферментатори, транспортни траки, елеватори, дозери и многу повеќе.

НАШАТА КОМПАНИЈА

Произведува опрема за многу индустрии. Rostfrei Major Inox го користи ХАСАП системот и е специјализирана за заварување на INOX материјал со користење на ТИГ постапката.

industries

ИНДУСТРИСКИ ЕКСПЕРТИ

Rostfrei Major Inox е компанија со повеќе од 20 години искуство во многу индустрии

Опрема за Прехранбена Индустрија

Опрема за Прехранбена Индустрија

 • Сад за чоколадирање
 • Мешалица за супи
 • Полжав за транспортирање
 • Различни типови на дупликатори
 • Силоси за пластични шишиња
 • Цистерни за масло за јадење 300000л
 • Вертикални и хоринзонтални цистерни
 • Различни видови цистерни за складирање
 • Ферментатор
 • Сушара за квасец
 • Канали за воздух

Винска Индустрија

Винска Индустрија

 • Ферментатор за црвено вино
 • Решетка косо дно
 • Командна табла
 • Центрифугална пумпа
 • Правоаголен манлох
 • Ферментатор за црвено вино 100000л
 • Цистерна за стабилизација
 • Хоризонтална цистерна за вино
 • Вертикална цистерна за вино

Универзални Машини

Универзални Машини

 • Универзална машина “УМ” – Кутер
 • Автоматска пакувачка
 • Пожавест дозатор

Разменувачи на Топлина

Разменувачи на Топлина

 • Разменувач за ладење на вино
 • Разменувач за ладење на шира и вино
 • Ламеласт раменувач на топлина
 • Цевен разменувач на топлина
 • Цевен разменувач на топлина за дестилација на алкохол

ХАСАП

ХАСАП

 • ХАСАП систем

Опрема за Хемиска Индустрија

Опрема за Хемиска Индустрија

 • Полжав за транспортирање
 • Различни типови на дупликатори

Млечна Индустрија

Млечна Индустрија

 • Када
 • Хоринзотална цистерна за транспорт на камион со платформа
 • Вертикална цистерна

Маринирана Индустрија

Маринирана Индустрија

 • Када за предперење
 • Мијачка со четки
 • Инспекциска трака
 • Инспекциска трака со автоматска работна маса
 • Тресачка за полнење на тегли со автоматска работна маса
 • Наливна станица
 • Дупликатор со наливка
 • Транспортна трака до пастеризатор
 • Проточен пастеризатор со потопување
 • Збирна маса за тегли
 • Бубњеви за перење
 • Бланшер
 • Печењара за пиперки
 • Бубњеви за лупење пиперки
 • Дупликатори за ајвар
 • Дозатор

Транспортни траки и елеватори

Транспортни траки и елеватори

 • Чланкасти траки
 • Бескрајни транспортни траки
 • Елеватори

Цевководи

Цевководи

 • Inox цевки

industries

Наши Клиенти